فروشگاه اینترنتی گلفام بافت
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ماشین حساب گلفام

با ماشین حساب گلفام می توانی قیطان مورد نیاز برای دوختن انواع سبد، لاندری، باکس، سبد نظم دهنده، رانر، زیربشقابی، زیرلیوانی، فرشینه، کیف ساحلی، ظروف نظم دهنده آشپزخانه رو محاسبه کنی.

۰

محاسبه مقدار قیطان مورد نیاز برای چرخدوزی یک حلقه از دیواره سبد و باکس مکعب مستطیلی

۰

محاسبه مقدار قیطان مورد نیاز برای چرخدوزی سبد و باکس مکعبی با جداره تک رنگ

۰

محاسبه مقدار قیطان مورد نیاز برای چرخدوزی یک حلقه داخلی از زیربشقابی، فرشینه، رانر و پادری مستطیلی و مربعی

۰

محاسبه مقدار قیطان مورد نیاز برای چرخدوزی زیربشقابی، فرشینه، رانر و پادری مستطیلی و مربعی دو رنگ

۰

محاسبه مقدار قیطان مورد نیاز برای چرخدوزی زیربشقابی، فرشینه، رانر و پادری مستطیلی و مربعی

۰

محاسبه مقدار قیطان مورد نیاز برای چرخدوزی کیف یا سبد بیضی با جداره تک رنگ

۰

محاسبه مقدار قیطان مورد نیاز برای چرخدوزی یک حلقه از دیواره سبد استادیوم

۲

محاسبه مقدار قیطان مورد نیاز برای چرخدوزی سبد استادیوم با جداره تک رنگ

۰

محاسبه مقدار قیطان مورد نیاز برای چرخدوزی یک حلقه داخلی از زیربشقابی، فرشینه، رانر و پادری استادیوم

۰

محاسبه مقدار قیطان مورد نیاز برای چرخدوزی زیربشقابی، فرشینه، رانر و پادری استادیوم دو رنگ

۰

محاسبه مقدار قیطان مورد نیاز برای چرخدوزی زیربشقابی، فرشینه، رانر و پادری استادیوم

۰

محاسبه مقدار قیطان مورد نیاز برای چرخدوزی کاسه گرد

×